Wanneer er gesproken wordt over de onderwijssector, denkt men onmiddellijk aan les geven, opvoeden, leerlingen begeleiden.  Uiteraard is dit de belangrijkste doelstelling maar dan wel in een aangename en veilige omgeving.  Om dit te garanderen werd GIDRAS opgericht.

Hoe gaan we te werk?

Wij voeren jaarlijkse rondgangen uit in de scholen van de bij ons aangesloten schoolgroepen. Tijdens deze bezoeken worden risicoanalyses en evaluaties gemaakt om de veiligheid van leerkrachten en leerlingen in te schatten en te verbeteren.

Ook zorgen wij voor opleidingen in verband met preventie en werken wij nauw samen met de LPA en de directie om een veilige en aangename sfeer in de scholen te creëren. Hierbij speelt het psychosociaal aspect ook een erg belangrijke rol.

Verder zorgen wij voor een voortdurende ondersteuning en begeleiding van onze scholengroepen.

Veiligheid is ons werk en we maken er dan ook heel graag werk van.