Coronavirus

Afspraken ter goedkeuren van de risicoanalyse (28/04/2020)

Voor elke school en vestiging zal er een risicoanalyse moeten opgemaakt worden waarbij volgende partijen betrokken dienen te worden:

 • de preventiediensten
 • het CLB
 • het CPBW (of andere bevoegden)

De werkwijze om te komen tot een goedgekeurde risicoanalyse voor elke school/vestiging moeten we stroomlijnen. Daarom volgende werkwijze.

 1. De preventiedienst heeft een sjabloon voor een risico document opgesteld:
          “04-RIE-MUOPO-Covid19-1  Update 25-04-2020 RIE MUOPO-Covid19-2”
 2. De directies, samen met hun medewerkers en met de lokale preventieadviseurs, stellen een risicoanalyse op basis van het sjabloon van de preventiedienst. Zie nieuwsbrief. https://www.gid-noordantwerpen.be/hoe-te-werk-gaan-met-de-rie-risico-inventarisatie-evaluatie-covid-19-27-04-2020/
 3. De risicoanalyse stuurt u eerst door voor een eerste nazicht naar de dienst van Jan Van Ocken via email adres: jan.vanocken@telenet.be .
  1. Scenario (draaiboek) van de school
  1. Ingevuld: RIE (risico-inventarisatie & evaluatie) Covid 19-2
 4. De centrale preventiedienst doet het nazicht en stuurt haar opmerkingen terug naar de directies.
 5. De directies maken de door de preventiedienst gevraagde aanpassingen. Het aangepast document wordt vervolgens doorgestuurd naar het CLB en het CPBW met de vraag om binnen de 2 dagen hun eventuele opmerkingen door te geven. 
 6. Het finale document wordt door de directies doorgestuurd naar de centrale preventiedienst van Jan Van Ocken.
 7. De centrale preventiedienst vervolledigt met haar advies en zendt door naar het schoolbestuur.
 8. Het schoolbestuur neemt per school/vestiging een finale beslissing en deelt deze mee aan de directies, die ze op hun beurt communiceert naar personeel en ouders.

We mikken hier op volgende timing, waarbij de aangegeven data uiterste data zijn:

Week van 27/04      Opstellen van de risicoanalyses per school/vestiging door de directies en LPA + doorsturen naar Preventiedienst + nazicht door Preventiedienst

Week van 04/05    Risicoanalyse terug naar directie, doorsturen naar CLB en CPBW. Finale risicoanalyse document terug naar Preventiedienst

Week van 11/05    Preventiedienst geeft adviezen + schoolbestuur neemt beslissingen + beslissingen worden gecommuniceerd naar directies/personeel/ouders

Vrijdag 15/05            Opstart school/vestiging (indien beslissing schoolbestuur positief)

Bovenstaande timing is richtinggevend, u mag als school dit proces sneller doorlopen.

Als je vragen hebt bij het invullen van het document en praktische implementatie kan telefonisch en/of per mail terecht bij:

NB: Het sjabloon voor de risicoanalyse kan in de loop van de volgende dagen nog kleine wijzigingen ondergaan. De centrale preventiedienst zal hiervan een verwittiging geven. De laatste versie van het sjabloon is steeds terug te vinden op: https://www.gid-noordantwerpen.be/hoe-te-werk-gaan-met-de-rie-risico-inventarisatie-evaluatie-covid-19-27-04-2020/

Dit vind je misschien ook leuk...