Uncategorized

Audittools in AGORA → monitoring tool

Hoe kan je prioriteiten stellen in het doolhof van de wet welzijn?

De APP-WeVeCo bestaat uit meer dan 360 procedures die voortvloeien uit de welzijnsdomeinen. Al deze procedures worden onderbouwd met concrete documenten, formulieren, registratie en werkinstructies.

De audits hebben de bedoeling om de verschillende processen die voortvloeien uit het welzijnsbeleid te controleren.

Welke audits zijn er nu:

Eerste audit: Uit te voeren door de centrale of coördinerende preventieadviseur i.s.m. met de lokale preventieadviseur. DOC 0002-07 aanvinklijst procedures (december 2020)

        – Audit: aanvinklijst → geeft een overzicht van alle bestaande procedures.

            * Door in de APP-WeVeCo procedures aan te vinken, kan men aantonen of er een beleid, een procedure, een opvolging van toepassing is. (zie                                  opvolgingskleuren (rood, groen, oranje, blauw, paars)

Tweede audit:

           – Audit: schoolinspectie → met de APP-inspectie kan je de denkwijze van het inspectieteam afleiden. Is er enkel een welzijnsbeleid op papier of is dit                    geïmplementeerd in alle lagen van de organisatie? Voorbeeld audit schoolinspectie verbeterplan 2020

              * De APP auditeert automatisch de 7 processen die de schoolinspectie vraagt en geeft eveneens automatisch de gevraagde documenten in volgorde                    erbij (GGP, JAP, …)

              * Als ondersteuning is er de audit schoolinspectie gemaakt, zie bijlage “voorbeeld schoolinspectie verbeterplan”.  Ter info: Mijn dienst GIDRAS heeft                   voor al onze scholen deze audit gemaakt zodat onze lokale preventieadviseurs hun prioritaire werk kenden)

              *Afdrukmogelijkheden: spiderdiagrammen of geven de stand van zaken weer van de  geïmplementeerde procedures, taartdiagrammen (niveau                                implementatie procedures), opvolging procedures en processen, … .

              * … .

 Derde tot negende audit:

  –  Deze 7 audits zijn op niveau dossier beheerders ontwikkeld: collega’s kunnen mee helpen aan preventie, denk hier aan:

                EHBO → eerste hulpverlener FRM2508-01stappenplan-opvolgingsplan audit 2019 

                BA4-BA5 → Installatieverantwoordelijke 000 FRM 2555-01 audit elektriciteit instal 2020 

                Brandpreventiedossier → branddeskundige FRM 2548 01 Audit brandpreventie 2020 

                Keuken → keuken of HACCP verantwoordelijke FRM2533-01Auditstoffenenproductendieallergie 2020 (1) 

                PMGE → hoofd onderhoud en/of leerkrachten chemie FRM 2554-01 audit PMGE 2020 

                Psychosociale → vertrouwenspersoon FRM2523-1Auditpsychosocialerisicos2019 (4) 

                (Werken op) hoogte. → hoofd onderhoud 000 FRM 2532-01. audit werken op hoogte 2020 

               Overzicht van alle procedures in weveco: DOC 0002-07 aanvinklijst procedures (december 2020)

               Audittool voorbereiding schoolinspectie 2.0: Voorbeeld audit schoolinspectie verbeterplan 2020

     –  Waarom deze extra uitsplitsing?

                Opbouw van samenwerking rond veiligheid met verschillende collega’s. Als je elk proces tegen het licht zou houden dan heb je meer dan voltijdse                        job.

                *  Deze App’s geven een inzicht hoever de LPA, of verantwoordelijke, staat over een bepaald proces, onderwerp (veiligheidsitem).

                *  Opgelet:  In WeVeCo hebben de LPA’s procedures geactiveerd, nu zijn deze eveneens zichtbaar in de APP’s voor de dossierbeheerders (zijn de                                procedures niet geactiveerd in de APP WeVeCo dan zijn deze niet zichtbaar in de APP’s van de dossierbeheerders.)

 

Dit vind je misschien ook leuk...