Hoe te werk gaan met de RIE (risico-inventarisatie & evaluatie) Covid 19? (28/04/2020)

Hoe te werk gaan met de RIE (risico-inventarisatie & evaluatie) Covid 19-2? → Plan van aanpak van RIE naar RA (risicoanalyse). De directie (directeur) samen met de LPA (lokale preventieadviseur) en eventuele collega(’s) realiseren onderstaande stappenplan. Stap 1: bepaling aantal leerlingen en klassengroepen die de school huisvesten?                 …

Hoe te werk gaan met de RIE (risico-inventarisatie & evaluatie) Covid 19? (28/04/2020)

Hoe te werk gaan met de RIE (risico-inventarisatie & evaluatie) Covid 19-2? → Plan van aanpak van RIE naar RA (risicoanalyse). De directie (directeur) samen met de LPA (lokale preventieadviseur) en eventuele collega(’s) realiseren onderstaande stappenplan. Stap 1: bepaling aantal leerlingen en klassengroepen die de school huisvesten?                 …