Uncategorized

Wat doe je als een leerling/personeelslid positief testte?

Wat als u COVID-19-besmetting vermoedt (coronavirus)?

Download:

 Wat te doen bij corona besmetting

 

Wat doe je als een leerling/personeelslid positief testte?

         » Bespreek met het CLB/ de arbeidsarts welke maatregelen en communicatie er nodig zijn.

         » Ga na of de opvang/lessen veilig kunnen blijven doorgaan na de quarantaine van het personeelslid.

 

 Wat bij (vermoeden van) besmetting? 

          » 1  Afzonderen

          » 2  Ontsmetten en handen wassen

          » 3  Na afzondering

          » 4  EHBO-lokaal

Stel dat een leerling of personeelslid op school zich plots ziek voelt en mogelijke symptomen van Corona of Covid-19 vertoont. We denken dan aan koorts (meer dan 37,5°C), hoest, kortademigheid, keelpijn, pijn op de borst, plots geur- en smaakverlies… Welke stappen moet je dan als school zetten?

1  Afzonderen

1.1  Je zondert de leerling of het personeelslid met mogelijke symptomen zo snel mogelijk af van de andere leerlingen en collega’s:

ο Je laat hem plaats nemen in een aparte afgesloten ruimte, idealiter het EHBO-lokaal.

ο De EHBO-medewerker blijft bij de mogelijk besmette persoon, maar blijft op minstens anderhalve meter afstand.

ο Hij vraagt hem van op afstand om de handen te wassen en een chirurgisch masker op te zetten. Als de persoon al een masker op had, vraag je hem eerst om het ‘oude’ masker af te nemen en in een gesloten plastic zak in een pedaalemmer (gesloten container) weg te gooien. Vervolgens vraag je hem om de handen grondig te wassen en nadien het ‘nieuwe’ masker op te zetten.

ο De EHBO-medewerker zelf draagt de hele tijd een chirurgisch masker, handschoenen en een schort die aan hoge temperaturen (meer dan 60 °) gewassen kan worden.

ο De EHBO-medewerker mag alleen dichter bij de mogelijk besmette persoon komen wanneer er een levensreddende handeling zoals een reanimatie moet uitgevoerd worden. Hij moet dan zowel een chirurgisch of FFP2-masker dragen als wegwerphandschoenen. Een veiligheidsbril kan een nuttige aanvulling zijn, maar is niet verplicht. De hulpverlener start met borstcompressies. Indien nodig gebruikt hij ook een AED-toestel. De hulpverlener geeft geen mond-op-mond beademing, maar kan wel gebruik maken van beademingshulpmiddelen zoals een zakmasker. Als de EHBO-medewerker niet over beide beschermingsmiddelen (handschoenen én masker) beschikt, mag hij de mogelijke besmette persoon niet benaderen omdat de kans op besmetting te groot is. Wanneer er een reanimatie moet uitgevoerd worden, verwittigt de EHBO-medewerker of één van zijn collega’s sowieso onmiddellijk de hulpdiensten.

2  Ontsmetten en handen wassen

Je vraagt aan de klasgenoten/collega’s die zich in dezelfde ruimte bevonden om grondig de handen te wassen of te ontsmetten met ontsmettingsalcohol. De klasgroep begeeft zich vervolgens naar een ander lokaal waar de les verder kan gaan.

Ontsmet de lestafel van de mogelijk besmette leerling en laat het lokaal goed verluchten. Vergeet ook niet de deurklinken, lichtschakelaars en alle andere zaken die door de mogelijk besmette persoon werden aangeraakt grondig te ontsmetten met een alcoholoplossing (minstens 70%) of een oplossing van bleekwater (40 ml per l water). De producten die Alpheios via het raamcontract aanbiedt, voldoen in ieder geval aan de normen.

De volgende dag kan dit lokaal opnieuw in gebruik genomen worden.

3  Na afzondering

Actie naar de mogelijk besmette leerling

Je contacteert de ouders van de leerling en vraagt hen om de leerling zo snel mogelijk te komen ophalen. De leerling blijft onder toezicht van de EHBO-medewerker tot de ouder er is. Je vraagt hen om contact op te nemen met de huisarts. Hij zal verder advies geven over het testen én de bevoegde instanties op de hoogte brengen.

Actie naar het mogelijk besmette personeelslid

Als het personeelslid nog zelf in staat is om naar huis te gaan, kan hij zelf naar huis gaan en zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts. De huisarts zorgt voor de test en zal de bevoegde instanties op de hoogte brengen.

Als het personeelslid niet meer in staat is om zelf naar huis te gaan of met het openbaar vervoer naar huis zou moeten gaan, vraag je aan een familielid of kennis om hem te komen ophalen.

Actie naar leerlingen of personeelsleden die met de mogelijk besmette persoon in contact waren

3.1  Informeren

Je neemt contact op met de CLB-arts zoals je dat ook doet voor andere besmettelijke aandoeningen. Het CLB gaat na wie er geïnformeerd moet worden en welke informatie dat dan moet zijn. Bijvoorbeeld vragen om bij symptomen de huisarts te raadplegen en geruststellen als er weinig of geen risico op besmetting is geweest. Het nieuws zal snel de ronde doen. Personeelsleden, ouders en leerlingen krijgen dan ook best zo snel mogelijk duidelijke informatie.

3.2  Contact tracing

Hou de lijst ter beschikking met de samenstelling van de contactbubbels waar de mogelijk besmette persoon de laatste twee dagen deel van uit maakte. Het zou kunnen dat de overheid of het CLB die lijst opvraagt met het oog op het in kaart brengen van de contacten.

Andere stappen hoef je als school niet te zetten. Het is aan de huisarts om de test te organiseren en om de bevoegde instanties te contacteren.

3.3   Wat gebeurt er dan verder?

3.3.1   Bij negatieve test

De leerling of het personeelslid mogen opnieuw naar school komen.

3.3.2   Bij positieve test

Het contactonderzoek start op – een medewerker van de overheid belt de besmette persoon op en vraagt met wie hij de laatste twee dagen contact heeft gehad. De medewerker belt altijd van het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. Afhankelijk van de aard van het contact zullen de personen met wie er contact geweest is een advies krijgen.

3.3.3   Contacten met een hoger risico zijn:

ο personen die gedurende langere tijd (meer dan 15 minuten) van dichtbij (minder dan 1,5 m) in contact geweest zijn met de besmette persoon

ο personen die gedurende langere tijd in een zelfde ruimte hebben doorgebracht met de besmette persoon. Voorbeelden zijn hier alle klasgenoten van kinderen van minder dan 6 jaar, naaste buren in een klas van kinderen en jongeren van 6 jaar en ouder – leerlingen die naast, voor of achter de besmette persoon zaten- , naaste collega’s op het werk of internen uit dezelfde leefgroep

ο zorgverleners die in dezelfde ruimte geweest zijn zonder beschermende kleding en op minder dan 1,5 m afstand contact hebben gehad.

ο De contacten met een hoger risico moeten veertien dagen thuis blijven en mogen geen bezoek ontvangen. Zij moeten altijd een mondmasker dragen wanneer ze toch buiten moeten voor een essentiële boodschap.

3.3.4  Contacten met een lager risico zijn:

ο personen die slechts korte tijd (minder dan een kwartier) van nabij met de persoon in contact zijn geweest.

ο personen die zich gedurende langere tijd in dezelfde ruimte bevonden, maar daarbij gedurende minder dan een kwartier op een afstand van minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. Voorbeelden zijn hier de klasgenoten van kinderen en jongeren van 6 jaar en ouder (met uitzondering van de naaste buren in de klas) of mensen in een zelfde kantoorruimte

ο zorgverleners die in dezelfde ruimte geweest zijn zonder beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 m

De contacten met een lager risico zullen extra goed moeten letten op maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden en handhygiëne. Zij mogen naar school blijven gaan of blijven werken op voorwaarde dat ze niet ziek zijn en op voorwaarde dat ze de gekende maatregelen goed opvolgen.

Meer informatie over het contactonderzoek vind je in de handige folder ‘contactonderzoek’ en bij ‘Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19’

4   EHBO-lokaal

Uitrusting

Om de afzondering vlot en veilig te laten verlopen, moet je over de volgende zaken beschikken in het EHBO-lokaal:

ο een voorraad chirurgische mondmaskers: zowel voor de hulpverlener als voor de mogelijk besmette persoon;

ο eventueel een face shield: geef bijkomende bescherming als de mogelijke besmette persoon moet hoesten of niezen;

ο plastic zakjes met sluitstrip (om gebruikte maskers in te steken);

ο pedaalemmers met daarin plastieken vuilniszakje (om gebruikte maskers en papieren zakdoekjes in weg te werpen);

ο handschoenen (Nitril) voor de hulpverlener;

ο schort in stof die gewassen kan worden aan meer dan 60° voor hulpverlener (of wegwerpshort);

ο contactloze thermometer – stel dat de mogelijk besmette persoon hele hoge koorts lijkt te hebben, meet je best op school zelf al de temperatuur en kun je – indien nodig – de hulpdiensten contacteren. Als je geen contactloze thermometer hebt, mag je de temperatuur ook meten met een gewone thermometer op voorwaarde dat die voor en na elk gebruik ontsmet wordt;

ο eventueel beademingshulpmiddelen zoals een zakmasker;

ο ontsmettingsmiddel om alles na de interventie te ontsmetten: alcoholoplossing van minstens 70 % of een oplossing van bleekwater (40 ml in 1 l water).
Informatie over mogelijke leveranciers van onder meer mondmaskers, handschoenen en contactloze thermometers vind je op onze website DOKO.

Richtlijnen na de interventie

Nadat de mogelijk besmette persoon het EHBO-lokaal verlaten heeft, moet je alle ‘high touch oppervlakten’ ontsmetten en het lokaal goed verluchten:

ο de gebruikte beschermingsmiddelen worden op een veilige manier gedeponeerd in een daartoe voorziene gesloten container.

ο alle oppervlakken worden ontsmet.

ο alle voorwerpen gebruikt tijdens de interventie worden ontsmet.

De EHBO-medewerker moet de handen zorgvuldig wassen met water en zeep.

Dit vind je misschien ook leuk...