Risicoanalyse Speeltoestellen

De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden. Daartoe is de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen aan een aantal reglementeringen gebonden. Sinds 28/03/2001 zijn het KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen van toepassing. Speelterreinen en de daar geplaatste speeltoestellen worden moeten door een deskundige gecontroleerd worden volgens de bepalingen van deze wetgeving. De kern van de reglementering is dat de uitbater van het speelterrein verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn speelterrein.

De deskundige biedt zijn waaier van controleactiviteiten en de nodige bijstand aan de uitbater aan om dit verwezenlijken, met daarin de verplichte risicoanalyse en de periodieke jaarlijkse controle op de inspectie en het nodige onderhoud. De deskundige staat de uitbaters bij om de speelterreinen en de risico’s te beoordelen.

Dit vind je misschien ook leuk...