Nieuws

Richtlijnen stormweer

Volg steeds de richtlijnen van de bevoegde lokale overheden: afhankelijk van de ernst en de omvang van het noodweer kan een lokaal bestuur beslissen om tot een sluiting van de onderwijsinstelling over te gaan. Ook de onderwijsinstelling kan op basis van een lokale risicoanalyse in samenwerking met de preventieadviseur overgaan tot de sluiting van de onderwijsinstelling.

Vóór de aankondiging van stormweer

 • Vergewis je van de aangekondigde weersituatie.
 • Schrijf je in op BE-Alert.
 • Volg de richtlijnen van de (lokale) overheid.
 • Neem de gepaste preventiemaatregelen  bv. geen buitenactiviteiten
 • Informeer het personeel en de leerlingen over de aanpak.
 • Informeer de ouders over de aanpak.
 • Zorg voor een aanspreekpunt (voor ouders, overheid…) op school.

Bij sluiting

 • Informeer de leerlingen en ouders. Spreek intern af hoe en via welk informatiekanaal.
 • Bij beslissing van sluiting door de onderwijsinstelling: informeer de lokale overheid.
 • Vang de leerlingen op die niet vroeger kunnen opgehaald worden of zich niet op een veilige manier zelf kunnen verplaatsen.

Gebouwen

Altijd:

 • Controleer of er geen dakpannen los zitten. 
 • Reinig jaarlijks de dakgoten. Hou hierbij rekening met de procedures bij ‘werken op hoogte’.
 • Maak je (bovengrondse) stookolietank vast.  
 • Laat regelmatig je schoorsteen controleren (risico op instorting).
 • Plaats een centrale overspanningsafleider, om jouw elektriciteitsnetwerk tegen een blikseminslag te beschermen.

Bij de aankondiging van stormweer:

 • Zet binnen/ maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden: bv. vuilnisbakken, losse speeltoestellen,…
 • Sluit ramen en deuren.
 • Als er ook sprake is van onweer: trek de stekker uit van elektrische toestellen.
 • Is er een afvalophaling voorzien? Zet je afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling. Zet je afvalzak of – container op een plaats die zo veel mogelijk beschut is van de wind.

Tijdens het stormweer

 • Stop alle buitenactiviteiten.
 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Ga naar binnen en blijf binnen.
 • Ga enkel naar buiten als het moet. Vermijd om elektrische snoeren op de grond aan te raken; ze kunnen onder stroom staan.
 • Sluit ramen en deuren.

Na het stormweer

Gebouwen

 • Is het dak beschadigd? De hulpdiensten kunnen bepaalde beschadigde daken tijdelijk bedekken met zeilen (kortetermijnoplossing). Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, zo vermijd je extra problemen… Hou hierbij rekening met de procedures bij ‘werken op hoogte’.
 • Als de storm puin meegevoerd heeft, vraag dan na bij je gemeente of zij een ophaling voorzien.
 • Bel 1722 voor niet levensbedreigende maar wel dringende hulp van de brandweer (bv. omgevallen boom) of gebruik het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone. Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 

Verzekeringen

 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen, in het geval dat de storm erkend wordt als ramp.

Dit vind je misschien ook leuk...