Op welke praktische ondersteuning kan men rekenen vanuit GIDRAS op niveau school?

  • Jaarlijkse Update’s: inplantingsplannen, evacuatieplannen.
  • Opstellen van jaarlijkse RA’s: speeltoestellen, gymzalen, ladders en stellingen, stookplaatsen, explosieveiligheid, zonering, jaarlijkse asbest.
  • Opmaak documenten voor: jaarlijkse legionella, visuele controle evacuatieverlichting.
  • Opmaak eenmalige verslagen: thermografie zekeringskasten, RA elektriciteit Laagspanning, EPC, RA elektriciteit, controle zekeringskasten, RA hoogspanningscabines, controle EDTC (opstellen lijst medisch onderzoeken),  RA Brandpreventie,  inventarisatie arbeidsmiddelen + opmaak beperkte RA’s, RA didactische keukens, RA-psychosociale,opstellen audit (verbeterplannen) schoolinspectie 2.0.
  • Helpdesk: alle vragen arbeidsveiligheid en psychosociale aspecten, , opvolgingslijst rondgang externe dienst, coaching AGORA.
  • Organiseren van alle veiligheidsopleidingen:EHBO, vertrouwenspersonen bluscursus, BA4-BA5 en installatieverantwoordelijke, rolstellingg, werke op hoogte, asbest eenvoudige handelingen, … .

Dit vind je misschien ook leuk...